BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o.

Naša stavebná spoločnosť sa zaoberá v prevažnej miere stavebnou činnosťou - výstavbou nových stavieb, rekonštrukciami a opravami budov.
   Výstavbu bytových aj nebytových priestorov zabezpečujeme kompletne na kľúč, alebo podľa dohody zrealizujeme vybrané stavebné práce. Pod "stavbou na kľúč" rozumieme zabezpečenie architektonickej štúdie, realizačnej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, výškové zameranie, vytýčenie stavby, výstavbu, zariadenie interiéru a kolaudáciu.

   Od začiatku svojej činnosti sa naša stavebná spoločnosť presadzuje na trhu hlavne kvalitne odvádzanou prácou, dodržiavaním zmluvných podmienok, poradenskou činnosťou

v oblasti stavebníctva predaj počas výstavby.
   Pre zabezpečenie trvalej kvality stavebných prác zamestnávame vyučených a praxou zaškolených pracovníkov. Kvalitu prác na stavbách zabezpečujú riadiaci pracovníci s dlhoročnou praxou.

   Cieľom do budúcna je i naďalej skvalitňovať naše služby pričom veľký dôraz dávame na začlenenie nových trendov a technologických postupov v stavebníctve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Stavebná firma

Detvianska 6
Detva
97865

+421.908789678

Novinky

Informácie pre návštevníkov

26.08.2013 10:32
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o...

Webová prezentácia bola spustená

26.08.2013 10:31
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto...

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.